Jump to content

Uitnodiging voor een staatsbezoek aan Batavië - Invitation for a state visit to Batavia


Recommended Posts

 

o0oc5.gif

 

’s Koningenwaarde, 25 Herfstmaand IX (3 Glitnir 13)

 

 

Geachte Majesteit, Harald Freyjugjöf, Gulle Gever van het Huis der Nakomelingen van Freyja, Hoge Koning van Stormark, Soeverein Heer op alle Continenten, en Soeverein Heerser van Alle Gebieden Waar Men de Geur van Zilt Water Kan Ruiken en Golven op de Kust Kan Horen Breken,

 

Namens het Koninkrijk Batavië is het mij een genoegen u te mogen uitnodigen voor het afleggen van een staatsbezoek.

 

Wij zijn dankbaar voor de vriendelijke relaties die onze landen onderhouden en wensen middels dit staatsbezoek dat deze relaties bekrachtigd worden.

 

Ter viering van de vriendelijke relaties tussen onze landen en de innige en oeroude banden tussen de Huizen des Vinandy en der Nakomelingen van Freuyja verleen ik aan alle weduwes van voormalige Bataafse Koningen die behoren tot het Huis der Nakomelingen van Freyja toestestemming de titel Koningin-Weduwe van Batavië te voeren.

 

De aankomst van Uwe Majesteit staat gepland op 2 Wijnmaand IX (10 Glitnir 13) op de Luchthaven Schapenheul te 's Koningenwaarde.

 

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de hereniging van Gasconje onder één vlag vieren middels een cultureel evenement. U bent uitgenodigd als eregast.

 

Hoogachtend,

Frederik Hendrik des Vinandy,

Koning der Bataven, Nakomeling van Freyja, Keizerlijk Leider van Snæland, Arvjarl van Zesentwintig Jarldoms, Storjarl van Stormark, Keizerlijke Heer op alle continenten, Kroonprins van Ravaria, Aartshertog van 's Koningenwaarde, Hertog van Gasconje, Hertog van Levensburg, Graaf van Bourbon, Graaf van Dasburgh, Graaf van Vinandy, Baron van Ammerswoude en op de Loet, Baron van Bergkirche, Heer van Paravel, Grootmeester over de Ridderorde van Arkadius, Grootmeester over de Ridderorde van de Bataafsche Leeuw en Grootmeester over de Ridderorde van St. Jeanne d'Arc.

 

f__89502_zoom.gif

 

Link to post
Share on other sites

Hare Koninklijke Hoogheid Jarla Wenche Gulbrandsdottir van het Huis van Mývatn, Jarla van Hvalfjarðarsveit, Directrice van het Kabinet des Hoge Konings, geeft een verzegeld kistje aan een Keizerlijk Koerier die spoorslags naar ’s Koningenwaarde, de hoofdstad van het Koninkrijk Batavië vertrekt.

 

Het verzegelde kistje is vervaardigd van Koninklijk Blauw gelakt Valtiaans mahoniehout en versierd met edelstenen. Op het deksel van het kistje staat het Keizerlijk Wapen van het Hoge Rijk Stormark. Het kistje bevat een brief van de Hoge Koning van Stormark met het antwoord van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit op de uitnodiging voor een staatsbezoek aan het Koninkrijk Batavië van Zijn kleinzoon Zijne Majesteit Frederik Hendrik des Vinandy, de Koning der Bataven.

Link to post
Share on other sites

imparms22mn0.gif

 

EPISTEL VAN BEANTWOORDING

DOOR

ZIJNE KEIZERLIJKE EN KONINKLIJKE MAJESTEIT

DE HOGE KONING VAN HET HOGE RIJK STORMARK

Haraldsborg, 3 Glitnir 13 (25 Herfstmaand IX)

 

Aan: Zijne Majesteit Frederik Hendrik des Vinandy, Koning der Bataven, Nakomeling van Freyja, Keizerlijk Leider van Snæland, Erfjarl der Zesentwintig Jarldommen, Storjarl van Stormark, Keizerlijk Heer op alle Continenten, Kroonprins van Ravaria, Aartshertog van 's Koningenwaarde, Hertog van Gasconje, Hertog van Levensburg, Graaf van Bourbon, Graaf van Dasburgh, Graaf van Vinandy, Baron van Ammerswoude en op de Loet, Baron van Bergkirche, Heer van Paravel, Grootmeester over de Ridderorde van Arkadius, Grootmeester over de Ridderorde van de Bataafsche Leeuw en Grootmeester over de Ridderorde van St. Jeanne d'Arc.

 

 

Uwe Majesteit,

 

Het is Ons een waar genoegen om de beide door U gedane uitnodigingen te mogen aanvaarden en Wij doen dat bij deze volgaarne.

 

Wij verheugen Ons er zeer op het mooie land Batavië, wiens monarchie zo met zijn Stoorse evenknie verbonden is en waarmee het Hoge Rijk zo'n lange gezamenlijke geschedenis heeft, wederom in Onze officiële kwaliteit van Staatshoofd der Zesentwintig Jarldommen te kunnen bezoeken.

 

Ons aanstaand bezoek aan het Bataafse Koninkrijk is een ideale gelegenheid om de banden van vriendschap en broederschap tussen Onze landen, die al sinds lang vervlogen tijden bestaan, weer eens stevig aan te halen.

 

Ook kijken Wij erg uit naar het bewonen van het feestelijke culturele evenement in het herenigde Gasconje alwaar Wij in de lang voorbije dagen van weleer als Hertog de scepter zwaaiden en waar de banden met de Landen der Langschepentroon extra sterk zijn.

 

Tenslotte bedanken Wij U namens de Storjarla's Ærrindis en Æsileif, vanuit de grond van Ons Hart, voor het aan hen verlenen van de titel Koningin-Weduwe van Batavië.

 

 

Met Vriendelijke en Grootvaderlijke Groet,

 

 

 

1zvetr5.png

 

signature2l.gif

Haraldur Freyjugjöf af Ættingjunum Freyju, Yfirkonungur Stórmerkur

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...