Jump to content
The High Realm of Stormark
Sign in to follow this  
High King Harald

Jarldom Anthem for Gascony and the Ancient Marches

Recommended PostsDutch lyrics:
Land van onz’ vaders, wij zullen trouw zijn
en loyaal aan ons Gascons land, altijd.
In tijden van gevaar, wij zullen er zijn,
Om je te leiden naar glorieuz’ vrijheid.

Heil aan Jeanne d’Arc, heil aan onze hertog!
In broederschap onder onze vlag zonder schroom
Samen vereend’, met één gedeelde droom
Alle Gascons samen zonder bedrog!

Weg is het verleden, laat ons gaan
op naar de toekomst van glorie!
In geest van hoop, vrede en passie.
Onz’ kinderen zal het begaan!

Sta op Gasconje, laat je stem horen!
Op de hoogten en in dalen, op elk’ toren,
daar wappert onze vlag in de wind.
Kom samen voor vrijheid en het bewind!

Verdeeld is het land van onz’ vaders,
twee koningen zwaaien hun scepters.
Verenigd is onze hart en hand,
Voor het land wat onz’ ziel verband.


English rough translation:
Country of our fathers, we will be faithful
Gascon and loyal to our country, always.
In times of danger, we will be there,
To lead you to glorieuz 'freedom.

Hail to Jeanne d'Arc, hail to our duke!
In brotherhood among our flag without hesitation
Together, united, with a shared dream
All Gascons together without guile!

Gone is the past, let us go on the future of glory!
In the spirit of hope, peace and passion.
Our children will commit!

Gascony ​​Arise, let your voice be heard!
On the heights and in valleys, on each 'tower,
there waving our flag in the wind.
Come together for freedom and the rule!

Divided the country of our fathers,
two kings sway their sceptres.
United is our heart and hand,
To what country onz 'soul connection.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×