Jump to content
Sign in to follow this  
Sigrdrífa the Priestess

The End of Eternity: Storish Contributions to the Batavian Endgame

Recommended PostsBezorgd keek Vrouwe Sigrdrífa de Priesteres van het Huis van Vanadís om haar heen.


Hare Hoge Heiligheid de Yfirstormarksgythia en Hoge Priesteres of the Thingeyri Tempel bevond zich in de Longships Chamber - de vergaderzaal van de Hoge Raad des Rijks, de Keizerlijke Regering der Landen des Langschepentroons, - alwaar zij aan de Koningszijde van de Langschepentafel, de regeringstafel van de Keizerlijke Regering der Landen des Langschepentroons Keizerlijke Stoorse Regering, zat.


De Hoge Raad des Rijks, de Keizerlijke Stoorse Regering, was in spoedzitting bijeen om de snel verslechterende veiligheidssituatie in het Benaciaanse Deel van het Koninkrijk Batavië - een land aan de Duistere Zijde van Reikistjarna waarmee het Hoge Rijk Stormark en haar Keizerlijke Familie, het Keizerlijk Huis der Nakomelingen van Freyja, - sterke historische en familiebanden mee heeft.


Het politieke onvermogen om een regering te vormen die de orde zou kunnen handhaven ende wederopbouw ter hand zou kunnen nemen èn de vacante troon, de laatste Koning der Bataven was spoorloos verdwenen en vermoedelijk overleden, hadden Bataafs-Benacië niet bepaald goed gedaan. Er speelden zich daar de meest woeste toestanden af met een uiterst wrede terreurgroep bestaande uit reli-gekkies, bekend en berucht onder de naam "arkadisten", die geleid werd door nog een geschiftere zelfbenoemde profeet die beweerde dat Koning Arkadius III zich ergens in Benaciaans Batavië schuilhield.


Daar kwam nog bovenop dat door de zwakte van de Bataafse overheid nog allerlei schorriemorrie, raddraaiers en ander tuig uit Het Groen - zoals krijgsheren, boevenbendes en plunderaars - aantrok die door de vrijwel onbewaakte landsgrenzen heenglipten om eens lekker in het troebele Bataafse water te vissen, hetgeen de al niet-onaanzienlijke chaos nog groter maakte.


In tegenstelling tot de situatie in de Bataafse kernlanden op Benacia, was alles op de Keltiaanse eilanden nog koek en ei; dat kwam voornamelijk door de zeer stevige Stoorse militaire aanwezigheid op die Bataafse archipelago alsmede flinke door het Hoge Rijk gefinancierde investeringsprogramma's inzake onderwijs en infrasturctuur. Ook deden er geruchten de ronde dat het rommelde binnen de Bataafse Strijdkrachten - officieren zouden een staatsgreep voorbereiden - en dat er verscheidene pro-republikeinse groeperingen een greep naar de macht wilden doen.


Afgezien van Hare Hoge Heiligheid en de Hoge Koning van Stormark, Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit Harald Freyjagjöf de Gulle Gever van het Huis der Nakomelingen van Freyja, zaten er nog drie personen aan de Koningszijde van de Langschepentafel:


  • Hare Koninklijke Hoogheid Jarla Wenche Gulbrandsdottir van het Huis van Mývatn, Jarla van Hvalfjarðarsveit, Directrice van het Kabinet des Hoge Konings;
  • Hare Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid Vrouwe Ærinndís van de Huizen des Vinandy en der Nakomelingen van Freyja, Keizerlijk Leider van Port Chloe en de Providence Plantations, Storjarla van Stormark, Keizerlijk Vrouwe op alle Continenten, de zuster van Hoge Koning Harald;

  • Hare Majesteit Vrouwe Æsileif van de Huizen van Ravaria, des Vinandy en der Nakomelingen van Freyja, Keizerlijk Leider van Borgarrike, Erfjarla van de Zesentwintig Jarldommen, Storjarla van Stormark, Keizerlijk Vrouwe op alle Continenten, Koningin van Ravaria, en dochter van Hoge Koning Harald.


Tegenover de Koningszijde bevindt zich de Ministerszijde van de Langschepentafel, waaraan de Keizerlijke Ministers van Stormark zetelen:


  • De Hoge Justiciar van Stormark, de leider van de Keizerlijke Stoorse Regering:Hare Koninklijke Hoogheid Vrouwe Unna van Skálavík van het Huis van Vanadís, Jarla van Freyja’s Necklace;
  • De Minister van Buitenlandse Zaken: Hare Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid Chloe Bloedhelm van het Huis der Nakomelingen van Freyja, Keizerlijk Leider van Haldarsvik, Jarla van Port Chloe en de Providence Plantations, Erfjarla van de Zesentwintig Jarldommen, Storjarla van Stormark, Keizerlijk Vrouwe op alle Continenten.

  • De Minister van Justitie: Hare Koninklijke Hoogheid Vrouwe Astrid Sólareyjarsdóttir van het Huis van Vanadís, Aartsjarla van de Rose Cape.

  • De Minister van Defensie: De Hooggeboren Heer Ridder Ragnar Brunnketilsson van het Huis van Bjarngeir, Jarl van Hålogarike.


Ter linkerzijde van de Koningszijde van de Langschepentafel is de Gastenzijde waaraan een zware delegatie van vooraanstaande Gasconse edelen - de Graven Philippe de Tarbes, Clovis de Bayonne, Henri d'Arcachon, Jacques de Lissau en Telesiwa de Lissau - zijn aangeschoven om hun zaak, een verzoek om Stoorse interventie, te bepleiten. Voor de eerste drie is het min of meer een herhaling van vele maancycli geleden toen zij naar de Landen des Langschepentroons waren afgereisd om het Hoge Rijk om hulp voor het Hertogdom Gasconje te verzoeken, met het verschil dat deze keer het Koninkrijk Batavië de instortende Staat is in plaats van het Koninkrijk Bosworth, dat er ook Gasconse niet-edelen in vrij groten getale naar het Rijk der Vreugde zijn meegereisd – een vaak nogal gevaarlijke reis - om het hulpverzoek kracht bij te zetten, en dat Stormark al – in tegenstelling tot het toenmalige Gasconse hulpverzoek - een geldige reden onder het internationale recht heeft om in Batavië in te grijpen: een verdrag genaamd het Stoors-Bataafs Akkoord inzake Assistentie.


Aan de rechterrzijde van de Koningszijde van de Langschepentafel is de Koninginnenzijde, de zijde waar de Heilige Koninginnen van Stormark, de Godinnen Frigga, Freyja and Idunn, plaatsnemen. Die zijde leek leeg, maar met Godinnen weet je het maar nooit.


De publieke tribune van de Longships Chamber zat bomvol, voornamelijk met luidructige Gascons. Er hing een broeierige sfeer met veel drank en hang naar het verleden, een soort mythisch en idyllisch Camelot waarin onder Hertog Harald en het Huis van Ettlingar Freyu alles nog pais en vree was.


Share this post


Link to post
Share on other sites


Geschokt keken de aanwezigen naar de gruwelijke televisiebeelden uit ’s-Koningenwaarde.


Weinige minuten eerder was een Keizerlijke Bode de Longships Chamber binnengesneld en had Hoge Koning Harald iets in het oor gefluisterd. Die laatste was zichtbaar ontdaan van hetgeen wat hij venomen had. Direct daarna had Hij de vergadering van de Hoge Raad van Rijk onderbroken, het woord genomen en de geachte aanwezigen medegedeeld dat er een bomaanslag was gepleegd op het Bataafse parlement.


Menigeen der aan de Langschepentafel gezetenen verbleekte en er brak ogenblikkelijk een tumult van jewelste op de publieke tribune uit met veel geschreeuw en gevloek in het Gascons alsmede in de Stoorse taal. Het kostte de voorzitter van de vergadering, de Hoge Koning van Stormark, veel moeite om het publiek te bedaren, maar de stemming kalmeerde pas echt toen er grote televisieschermen uit het plafond neerdaalden waarop een extra uitzending van het journaal van Stormarks Ríkskringkasting, de nationale televisieomroep van Stormark, inzake de bomaanslag op het Bataafse parlementsgebouw, het Huys van het Bataafse Volck, te zien was, en spoedig kon je een speld horen vallen.


Terwijl de afgrijselijke beelden uit de Bataafse hoofdstad over de televisiescheremen rolden, wisselden Hoge Koning Harald en Hoge Justiciar Vrouwe Unna een blik van verstandhouding uit: de teerling was geworpen, het Hoge Koninkrijk kon zich niet meer afzijdig houden en zou zich in het Bataafse wespennest moeten gaan mengen……


Share this post


Link to post
Share on other sites

My lady, would it be possible to have an English summary of what was written above?

 

A High Priestess wishes to convey to the Jarl Jonathan that she shall provide such a summary shortly!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jarl Jonathan,

 

A High Priestess wishes to convey that she hereby provides you with the summary Your Imperial Highness requested her for.

 

The First Post

 

The first post of "The End of Eternity" is about an emergency meeting of the High Council of the Realm about the deteriorating security situation in the Benacian Part of the Kingdom of Batavia.

 

The meeting is attended by me, the High King, the Lady High Justiciar, Jarla Wenche Gulbrandsdottir, Lady Ærinndís, Lady Æsileif, Lady Chloe, Lady Astrid, and Jarl Ragnar.

 

Five prominent Gascon nobles - the Counts Philippe de Tarbes, Clovis de Bayonne, Henri d'Arcachon, Jacques de Lissau and Telesiwa de Lissau - are attending the meeting as guests. They have travelled to Stormark to plead for the High Realm's intervention under the Storish-Batavian Agreement on Assistance.

 

The Longships Chamber's benches for the public are packed with loud and unruly Gascons who are heavily drinking and longing back to High King Harald's rule as Duke of Gascony.

 

Benacian Batavia is sliding into anarchy due to the inability of Batavian politicians to form a government, which could maintain law and order and tackle the issue of reconstruction of the country. In the Keltian part of Batavia all is still well due to the massive Storish military presence.

 

Numerous terrorist groups, warlords, and criminal gangs - many of them originating in "The Green" - are rampaging Benacian Batavia. The worst of them are known as the "Arkadists" which outdo all others in callousness, ruthlessness and cruelty. The Arkadists are led by a batshit bonkers sellf-proclaimed prophet who claims that the late King Arkadius III is not dead, but hiding somewhere in Benacian Batavia and will return soon.

 

The Second Post

 

The second post of "The End of Eternity" is about those present in the Longships Chamber learning that the Batavian parliament has been bombed, which causes quite the tumult on the Longships Chamber's benches for the public, which only dies down when big tv screens are lowered from the chamber's ceiling on which one can view the news which is airing a live broadcast from the city of 's-Koningenwaarde, the capital of the Kingdom of Batavia. They are horrified by the images of the carnage.

 

The bombing forces the hand of the Imperial Storish Government which is left with no other option than intervening and kick the Batavian hornet's nest.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Het Vrijheidslied is een Gascons-Nationalistisch lied, geschreven door de Gasconse edelen Jacques en Telesiwa de Lissau, dat binnen de kortste keren immens populair geworden is in Gasconje. Het wordt gezongen op de tune van "
", een tekenfilmserie afkomstig van een imaginaire planeet genaamd Aarde.

Jacques en Telesiwa de Lissau hebben het Vrijheidslied bewust in het Stoors-Gascons geschreven om de distantie tussen Gasconje en de rest van Batavië te bevorderen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Spin, like a Queen that resides in the sky
Divine is the one we call Frigga
Restorer of the freedom we lost so long ago
Ours is the land Gasconia
Go follow the Duke Harald
Under the Oriflamme of Gasconia
We’re so near to the freedom
Which has so long disappeared
Rainbow down on Gasconia
Radiant Child of Freyja
We want Duke Harald at the helm of our stately ship
We're strong for our hearts now beat as one
The Duchy’s People trust in Frigga
And hold on until Freyja’s Son returns
Go follow the Duke Harald
Under the Oriflamme of Gasconia
We’re so near to the freedom
Which has so long disappeared
Rainbow down on Gasconia
Radiant Child of Freyja
Spouse of the Ladies beyond the stratospheres
So good of the stories that we hear
Which is the secret of our true desire
Liberty for Glorious Gasconia
Go follow the Duke Harald
Under the Oriflamme of Gasconia
We’re so near to the freedom
Which has so long disappeared
Rainbow down on Gasconia
Radiant Child of Freyja
We live to the legends of forgotten times
We give all our hope to winds of chance
Which is the secret of the Queen Frigga
Lady Divine high in the sky
Go follow the Duke Harald
Under the Oriflamme of Gasconia
We’re so near to the freedom
Which was so long disappeared
Rainbow down on Gasconia
Radiant Child of Freyja

Share this post


Link to post
Share on other sites

Summary of the Third Post of the End of Eternity

 

The Liberty Song is a Gascon-Nationalist song, written by the Gascon nobles Jacques and Telesiwa de Lissau, which very quickly has gained immense popularity among the Gascon population. It is sung to the tune of "

" a cartoon series from an imaginary planet called Earth.

 

Jacques en Telesiwa de Lissau have deliberately written the Liberty Song in Storish-Gascon to promote distantness between Gascony and the rest of Batavia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

We want Duke Harald at the helm of our stately ship

We're strong for our hearts now beat as one

The Duchy’s People trust in Frigga

And hold on until Freyja’s Son returns

The loyalty displayed by my former Gascon subjects is heart warming and touching at the same time. :hearts-color::thankyou:

Share this post


Link to post
Share on other sites

The loyalty displayed by my former Gascon subjects is heart warming and touching at the same time. :hearts-color::thankyou:

 

For a certainty!

Share this post


Link to post
Share on other sites


Duke Harald's Gascon Brigade is een lied geschreven door de Gasconse edelen Jacques en Telesiwa de Lissau ter ere van het uit Gasconje verdrijven van de meeste Arkadistische milities door Hertog Harald's Gasconse Brigade met behulp van Stoorse luchtaanvallen en de inzet van Stoorse Keizerlijke Mariniers alsmede Ravariaanse legereenheden. Het wordt gezongen op de tune van "Kelly's Irish Brigade", een lied uit de Burgeroorlog van een land genaamd de Verenigde Staten van Amerika, hetgeen een land is op een imaginaire planeet genaamd Aarde.


Hertog Harald’s Gasconse Brigade is een Gasconse militie die bewapend en anderszijds gesteund wordt door het Hoge Rijk Stormark. Het is veruit de sterkste en belangrijkste Gasconse militie. De voorgenoemde militie is samengesteld uit veteranen van de Chevaliers d'Oriflamme Sacré, de voormalige reservisten van het voormalige Stoorse Jarldom genaamd "Het Hertogdom van Gasconje en de Oeroude Marken", alsmede vele vanuit de Bataafse Strijdkrachten overgelopen soldaten van Gasconse afkomst.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Listen you all that hold communion

With Haraldian Ducalians who are bold,

And I will tell you of some men of that false prophet

Who in Arkadist ranks were enrolled;

They came to Gasconia in their glory

And thought at their might we’d be dismayed;

But they soon had a different story

When they met Duke Harald’s Gascon Brigade.


When they met with the Gascon Brigade me boys

When they met with the Gascon Brigade

Didn’t those cowardly Arkadites tremble

When they met with the Gascon Brigade.


They have called us rebels and traitors,

But ourselves have thrown off that name of late.

We were called it by the foreign manipulators

Here in our home in the eve of two thousand eight

The name to us is not a new one though,

Tis one that shall never degrade

Any true-hearted Gascon Warrior

In the ranks of Duke Harald’s Gascon Brigade.


When they met with the Gascon Brigade me boys

When they met with the Gascon Brigade

Didn’t those cowardly Arkadites tremble

When they met with the Gascon Brigade.


Well they dare not call us invaders,

‘Tis but liberty for our Folk we ask;

And Gasconia, we will ever defend her,

No matter how hard may be the task.

Then let true Gascons assemble,

Let the voice of Gasconia be obeyed;

And the southron fanatics will tremble

When again they meet Duke Harald’s Gascon Brigade.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Summary of the Fourth Post of the End of Eternity

 

"Duke Harald's Gascon Brigade" is a song written by the Gascon nobles Jacques and Telesiwa de Lissau in honour of the expulsion of the Arkadite militias from Gascony by Duke Harald's Gascon Brigade with the help of Storish air strikes and the assistance of Storish Imperial Marines and Ravarian Army units. It is sung to the tune of "Kelly's Irish Brigade", a song from the Civil War from of the United States of America, which is a country on an imaginary planet called Earth.

 

Duke Harald's Gascon Brigade is a Gascon militia which is armed and otherwise supported by the High Realm of Stormark. It is by far the strongest and most important Gascon militia. The aforesaid militia is composed of veterans of the Chevaliers d'Oriflamme Sacré, the former Jarldom Defense Force of the Storish Jarldom which was known as the Duchy of Gascony and the Ancient Marches, as well as many soldiers of Gascon descent who deflected from the Batavian Armed Forces.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...